"Chúng tôi hoàn toàn cam kết với các chính sách Cơ hội bình đẳng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Chúng tôi hoàn toàn cam kết với các chính sách Cơ hội bình đẳng." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi hoàn toàn cam kết với các chính sách Cơ hội bình đẳng." câu này tiếng anh dịch: We are fully committed to Equal Opportunity policies.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login