"Ông đã bị truy tố vì tội phạm." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Ông đã bị truy tố vì tội phạm." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã bị truy tố vì tội phạm." tiếng anh dịch: He was indicted for the commission of a crime.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login