"Cô đã được cung cấp việc làm trong văn phòng bán hàng." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Cô đã được cung cấp việc làm trong văn phòng bán hàng." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã được cung cấp việc làm trong văn phòng bán hàng." dịch sang tiếng anh là: She was offered employment in the sales office.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login