"Đính kèm một bức ảnh gần đây vào mẫu đơn của bạn." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Đính kèm một bức ảnh gần đây vào mẫu đơn của bạn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đính kèm một bức ảnh gần đây vào mẫu đơn của bạn." tiếng anh câu này dịch: Attach a recent photograph to your application form.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login