"Đừng để đến ngày mai những gì có thể được thực hiện ngày hôm nay." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Đừng để đến ngày mai những gì có thể được thực hiện ngày hôm nay." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng để đến ngày mai những gì có thể được thực hiện ngày hôm nay." câu này tiếng anh là: Don't put off till tomorrow what can be done today.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login