"Thống kê mới nhất cho thấy sự phân chia Bắc / Nam đang ngày càng rõ rệt hơn." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Thống kê mới nhất cho thấy sự phân chia Bắc / Nam đang ngày càng rõ rệt hơn." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thống kê mới nhất cho thấy sự phân chia Bắc / Nam đang ngày càng rõ rệt hơn." câu này dịch sang tiếng anh:Latest statistics suggest the North/South divide is becoming even more pronounced.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login