"Ông không tán thành những lời khen ngợi nặng nề về các nghệ sĩ trẻ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Ông không tán thành những lời khen ngợi nặng nề về các nghệ sĩ trẻ." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông không tán thành những lời khen ngợi nặng nề về các nghệ sĩ trẻ." tiếng anh là: He disapproves of heaping praise on young artists.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login