"Dì của cô là người thân gần nhất của cô." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Dì của cô là người thân gần nhất của cô." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dì của cô là người thân gần nhất của cô." tiếng anh dịch: Her aunt is her nearest relative.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login