"Cháu tôi là một nhà đầu tư thận trọng." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Cháu tôi là một nhà đầu tư thận trọng." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cháu tôi là một nhà đầu tư thận trọng." tiếng anh câu này là:My nephew is a cautious investor.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login