"Chúng tôi làm việc chăm chỉ như bất kỳ đội nào khác ở Anh." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Chúng tôi làm việc chăm chỉ như bất kỳ đội nào khác ở Anh." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi làm việc chăm chỉ như bất kỳ đội nào khác ở Anh." câu này tiếng anh dịch: We work as hard as any other team in England.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login