"Đối tượng của chúng tôi là nam giới từ 18 đến 35 tuổi." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Đối tượng của chúng tôi là nam giới từ 18 đến 35 tuổi." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đối tượng của chúng tôi là nam giới từ 18 đến 35 tuổi." câu này dịch sang tiếng anh là: Our target audience is men aged between 18 and 35.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login