"Anh tự áp dụng vào việc học tiếng Pháp." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Anh tự áp dụng vào việc học tiếng Pháp." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh tự áp dụng vào việc học tiếng Pháp." tiếng anh câu này dịch: He applied himself to learning French.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login