"Những lợi thế của kế hoạch lớn hơn những nhược điểm của nó." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Những lợi thế của kế hoạch lớn hơn những nhược điểm của nó." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những lợi thế của kế hoạch lớn hơn những nhược điểm của nó." câu này tiếng anh là: The advantages of the plan outweigh its disadvantages.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login