"Người lính chơi chết để thoát khỏi sự bắt giữ của kẻ thù." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Người lính chơi chết để thoát khỏi sự bắt giữ của kẻ thù." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Người lính chơi chết để thoát khỏi sự bắt giữ của kẻ thù." câu này dịch sang tiếng anh:The soldier played dead to escape capture by the enemy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login