"Sự khôn ngoan nhận được là ông sẽ nghỉ hưu trong năm tới." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Sự khôn ngoan nhận được là ông sẽ nghỉ hưu trong năm tới." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự khôn ngoan nhận được là ông sẽ nghỉ hưu trong năm tới." câu này dịch sang tiếng anh là: The received wisdom is that he will retire within the next year.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login