"Bạn có thể mượn xe, với điều kiện tôi có thể lấy lại trước sáu giờ." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Bạn có thể mượn xe, với điều kiện tôi có thể lấy lại trước sáu giờ." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có thể mượn xe, với điều kiện tôi có thể lấy lại trước sáu giờ." tiếng anh dịch: You can borrow the car, providing I can have it back by six o'clock.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login