"Tại sao bạn không đội mũ trùm đầu lên nếu bạn lạnh?" tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tại sao bạn không đội mũ trùm đầu lên nếu bạn lạnh?" tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tại sao bạn không đội mũ trùm đầu lên nếu bạn lạnh?" câu này tiếng anh dịch: Why don't you put your hood up if you're cold?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login