"Cuối cùng cô thả vỏ bom xuống. Cô ấy có thai, cô ấy nói." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Cuối cùng cô thả vỏ bom xuống. Cô ấy có thai, cô ấy nói." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuối cùng cô thả vỏ bom xuống. Cô ấy có thai, cô ấy nói." câu này dịch sang tiếng anh là: Finally she dropped the bombshell . She was pregnant, she said.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login