"Tôi đã quá yếu vì cúm để làm việc." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tôi đã quá yếu vì cúm để làm việc." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã quá yếu vì cúm để làm việc." tiếng anh câu này dịch: I was too weak from the flu to work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login