"Chúng tôi đã phát điên một chút và ra lệnh cho rượu sâm banh." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Chúng tôi đã phát điên một chút và ra lệnh cho rượu sâm banh." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã phát điên một chút và ra lệnh cho rượu sâm banh." tiếng anh là: We went a bit mad and ordered champagne.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login