"Con chó chạy lung tung trên đường phố." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Con chó chạy lung tung trên đường phố." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Con chó chạy lung tung trên đường phố." dịch sang tiếng anh: The dog ran loose on the street.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login