"Trời ẩm và lạnh. Tôi nghĩ trời sẽ mưa" tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Trời ẩm và lạnh. Tôi nghĩ trời sẽ mưa" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trời ẩm và lạnh. Tôi nghĩ trời sẽ mưa" tiếng anh dịch: It's damp and cold.I think it's going to rain
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login