"Các tin tức đã có một hiệu ứng tỉnh táo." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Các tin tức đã có một hiệu ứng tỉnh táo." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các tin tức đã có một hiệu ứng tỉnh táo." tiếng anh dịch: The news had a sobering effect.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login