"Tôi sẽ đặt séc vào thư vào ngày mai." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Tôi sẽ đặt séc vào thư vào ngày mai." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ đặt séc vào thư vào ngày mai." dịch sang tiếng anh: I'll put the check in the mail tomorrow.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login