"Tôi là người ngoài cuộc, người phụ nữ nước ngoài duy nhất trong nhóm." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Tôi là người ngoài cuộc, người phụ nữ nước ngoài duy nhất trong nhóm." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi là người ngoài cuộc, người phụ nữ nước ngoài duy nhất trong nhóm." dịch sang tiếng anh là: I'm an outsider, the only foreign woman in the group.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login