"Mười năm sau, tôi đã xem lại trường để tìm hiểu những gì đã thay đổi." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Mười năm sau, tôi đã xem lại trường để tìm hiểu những gì đã thay đổi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mười năm sau, tôi đã xem lại trường để tìm hiểu những gì đã thay đổi." tiếng anh câu này dịch: Ten years later, I revisited the school to find out what had changed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login