"Hôm nay, chúng ta có đặc quyền lắng nghe hai người đàn ông rất khác thường." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Hôm nay, chúng ta có đặc quyền lắng nghe hai người đàn ông rất khác thường." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hôm nay, chúng ta có đặc quyền lắng nghe hai người đàn ông rất khác thường." câu này tiếng anh dịch: Today, we have the privilege of listening to two very unusual men.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login