"Ôi trời ơi! Chúng tôi đã bỏ lỡ nó." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Ôi trời ơi! Chúng tôi đã bỏ lỡ nó." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ôi trời ơi! Chúng tôi đã bỏ lỡ nó." câu này dịch sang tiếng anh:Oh bollocks! We've missed it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login