"Tôi thích bơi trong đại dương khi nó đủ ấm." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Tôi thích bơi trong đại dương khi nó đủ ấm." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi thích bơi trong đại dương khi nó đủ ấm." tiếng anh dịch: I like to swim in the ocean when it's warm enough.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login