"Sĩ quan tách ra ba mươi người để canh gác nhà ga." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Sĩ quan tách ra ba mươi người để canh gác nhà ga." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sĩ quan tách ra ba mươi người để canh gác nhà ga." dịch sang tiếng anh: The officer detached thirty men to guard the railroad station.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login