"Đừng chơi ngu nữa! Bạn sẽ gục ngã." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Đừng chơi ngu nữa! Bạn sẽ gục ngã." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng chơi ngu nữa! Bạn sẽ gục ngã." dịch sang tiếng anh là: Stop playing the fool! You'll fall.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login