"Mối quan tâm chính của chúng tôi là trẻ em được an toàn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Mối quan tâm chính của chúng tôi là trẻ em được an toàn." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mối quan tâm chính của chúng tôi là trẻ em được an toàn." tiếng anh là: Our main concern is that the children are safe.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login