"Bạn muốn một cái gì đó để ăn ?" tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Bạn muốn một cái gì đó để ăn ?" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn muốn một cái gì đó để ăn ?" tiếng anh câu này dịch: Would you like something to eat ?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login