"Tôi đã ngồi đây nhiều lần và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô ấy." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Tôi đã ngồi đây nhiều lần và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô ấy." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã ngồi đây nhiều lần và tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô ấy." tiếng anh dịch: I've sat here many a time and wondered what happened to her.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login