"Tin tức về sự tàn bạo đã tạo ra một làn sóng giận dữ và nỗi kinh hoàng." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Tin tức về sự tàn bạo đã tạo ra một làn sóng giận dữ và nỗi kinh hoàng." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tin tức về sự tàn bạo đã tạo ra một làn sóng giận dữ và nỗi kinh hoàng." tiếng anh câu này là:News of the atrocities produced a wave of anger and revulsion.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login