"Cô cảm thấy đưa ra rằng cô đã không được hỏi ý kiến." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Cô cảm thấy đưa ra rằng cô đã không được hỏi ý kiến." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô cảm thấy đưa ra rằng cô đã không được hỏi ý kiến." tiếng anh câu này dịch: She felt put out that she hadn't been consulted.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login