"Một ngôi nhà yêu thương là điều cần thiết cho sự phát triển cá nhân của trẻ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Một ngôi nhà yêu thương là điều cần thiết cho sự phát triển cá nhân của trẻ." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một ngôi nhà yêu thương là điều cần thiết cho sự phát triển cá nhân của trẻ." tiếng anh là: A loving home is essential for a child's personal growth .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login