"Khu vườn trông thật đáng yêu dưới ánh sáng mặt trời buổi tối." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Khu vườn trông thật đáng yêu dưới ánh sáng mặt trời buổi tối." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khu vườn trông thật đáng yêu dưới ánh sáng mặt trời buổi tối." dịch sang tiếng anh: The garden looked lovely in the evening sunlight.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login