"Không có câu trả lời vỗ về những câu hỏi này." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Không có câu trả lời vỗ về những câu hỏi này." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có câu trả lời vỗ về những câu hỏi này." dịch câu này sang tiếng anh: There are no pat answers to these questions.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.