"Thật là một mánh khóe thấp kém." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Thật là một mánh khóe thấp kém." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thật là một mánh khóe thấp kém." dịch câu này sang tiếng anh là: What a low-down, dirty trick.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login