"Không có món hời trong các cửa hàng quần áo tại thời điểm này." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Không có món hời trong các cửa hàng quần áo tại thời điểm này." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có món hời trong các cửa hàng quần áo tại thời điểm này." dịch câu này sang tiếng anh: There are no bargains in the clothes shops at the moment.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login