"Buổi sáng sương mù che kín ngôi làng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Buổi sáng sương mù che kín ngôi làng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Buổi sáng sương mù che kín ngôi làng." tiếng anh câu này dịch: Morning fog veiled the village.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login