"Sự vô nhân đạo của họ đối với các tù nhân chính trị bị tố cáo." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Sự vô nhân đạo của họ đối với các tù nhân chính trị bị tố cáo." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự vô nhân đạo của họ đối với các tù nhân chính trị bị tố cáo." dịch câu này sang tiếng anh là: Their inhumanness toward political prisoners is denounced.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login