"Anh ta có thể không nhìn nó, nhưng Newman là một nhà điều hành trơn tru." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Anh ta có thể không nhìn nó, nhưng Newman là một nhà điều hành trơn tru." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta có thể không nhìn nó, nhưng Newman là một nhà điều hành trơn tru." câu này tiếng anh dịch: He may not look it, but Newman is a smooth operator.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login