"Ông đã bị cảnh sát thẩm vấn hai lần vào ngày hôm qua." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Ông đã bị cảnh sát thẩm vấn hai lần vào ngày hôm qua." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã bị cảnh sát thẩm vấn hai lần vào ngày hôm qua." câu này dịch sang tiếng anh là: He was questioned by police twice yesterday.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login