"Đây là kiến ​​trúc ấn tượng nhất tôi từng thấy trong chuyến đi này." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Đây là kiến ​​trúc ấn tượng nhất tôi từng thấy trong chuyến đi này." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là kiến ​​trúc ấn tượng nhất tôi từng thấy trong chuyến đi này." dịch sang tiếng anh: This is the most impressive architecture I've seen on this trip.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login