"Chúng tôi lấy lời của giáo viên làm phúc âm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Chúng tôi lấy lời của giáo viên làm phúc âm." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi lấy lời của giáo viên làm phúc âm." tiếng anh là: We took the teacher's words as gospel.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login