"Tiếng gầm rú của động cơ bị đè lên bởi một tiếng nổ lớn." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tiếng gầm rú của động cơ bị đè lên bởi một tiếng nổ lớn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tiếng gầm rú của động cơ bị đè lên bởi một tiếng nổ lớn." tiếng anh dịch: The roar of the engines was overlaid by a loud banging.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login