"Tôi đã làm theo hướng dẫn của bức thư, nhưng nó vẫn không hoạt động." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Tôi đã làm theo hướng dẫn của bức thư, nhưng nó vẫn không hoạt động." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã làm theo hướng dẫn của bức thư, nhưng nó vẫn không hoạt động." dịch sang tiếng anh: I followed the instructions to the letter, but it still wouldn't work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login