"Bạn là một con chó lông xù già nua!" tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Bạn là một con chó lông xù già nua!" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn là một con chó lông xù già nua!" tiếng anh câu này dịch: You're such an old fuddy-duddy !
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login